Avís legal i protecció de dades

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informacion i Comerç Electrònic, posem a disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc Web i informació relativa al preu dels productes/serveis que s’ofereixen a través del mateix:

Titular: Impulsió de Negocis S.L.
Direcció: Carrer del Torrent de l’Olla, 6, 08012 Barcelona, España.
E-mail: info@impulsiodenegocis.com
Telèfon: 933 22 41 43
C.I.F: B62061932
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona Tom 32004, Foli 195, Fulla número B-201359

Els productes i serveis oferts en aquest lloc Web, estan detallats en cada una de les àrees corresponents.

Avís Legal

Els continguts del lloc web www.impulsiodenegocis.com, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva d’Impulsió de Negocis, S.L. i estan amprades per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web,  els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició en el lloc Web, l’existència de drets sobre les mateixes. Tot enllaç de tercers a aquest lloc Web ho ha de ser a la pàgina principal.

Impulsió de Negocis, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en aquest lloc Web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generales en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Impulsió de Negocis, S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, ni assumirà responsabilitats alguna per problemes tècnics o errors que se es produeixin durant la connexió a Internet.

Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que poden produir alteracions en el sistema informàtica (software i hardware) dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel qual excloïa qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Certes àrees d’aquest lloc Web estan subjectes a condiciones d’ús addicionals. Quan utilitzem àrees d’usuari accepta complir els terminis aplicables a les mateixes.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informacion i de Comerç electrònic d’Espanya, informem que aquest lloc Web és propietat d’Impulsió de Negocis, S.L., en endavant Impulsió de Negocis, S.L., amb domicilio a Carrer del Torrent de l’Olla, 6, 08012 Barcelona, amb C.I.F. nº B- i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades: Tom 32004, Foli 195, Fulla número B-201359

Per qualsevol consulta o proposta, les dades de contacte d’Impulsió de Negocis S.L. són info@impulsiodenegocis.com i el telèfon 933 22 41 43.

Aquest lloc Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable en España, quedant sotmesa a ella, tant nacionals como estrangers que utilitzen aquest lloc Web.

L’accés a aquest lloc Web per part de l’usuari és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals vigents en el moment de l’accés, que es deu llegir detingudament. L’usuari en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les Condicions Generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar por medi del mateix.

En qualsevol moment Impulsió de Negocis S.L. pot modificar la presentació i configuració d’aquest lloc Web, ampliar o reduir serveis, i inclús suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

 

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis són propietat d’Impulsió de Negocis, S.L. o de tercers en els quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L´usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa d’Impulsió de Negocis, S.L. i/o el titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret que pertany al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a aquest lloc Web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a aquest lloc Web no té el dret a atorgar la categoria de col·laborador o soci d’Impulsió de Negocis, S.L.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a aquest lloc Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant, Impulsió de Negocis, S.L. es reserva el dret d’oferir serveis que requereixen el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats en el lloc Web amb fàcils indicacions pel seu registre.

L’usuari ha d’accedir a aquest lloc  Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic, a les presents Condicions Generals d’ús.. L’accés a aquest lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a Impulsió de Negocis S.L.

L’usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquest lloc Web, per procediments distints als estipulats en les presentes condicions d’ús, i en el seu cas les condicions particulars que regulen l’adquisició de determinats serveis.

Tenint en comte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que contenen altres llocs Web als que es pot accedir mitjançant els enllaços que aquest lloc Web posa a la seva disposició, comuniquem que Impulsió de Negocis, S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització de llocs webs alienes  a Impulsió de Negocis S.L. per part de l’usuari.

Impulsió de Negocis, S.L. es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells usuaris que vulneren les presents condicions generals d’ús, acceptant l’usuari que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, pertanyen aquestes vigents fins als terminis de descripció de les infraccions.

 

3. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials d’Impulsió de Negocis, S.L., que assumeix el compromís de germanitzar la privacitat de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interacciones amb aquell. Impulsió de Negocis, S.L. assumeix també el compromís de no recavar informació innecessària sobre l’usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través de la nostra web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Real Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, informem que la utilització de determinats serveis en aquest lloc Web requereix que l’usuari faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers d’Impulsió de Negocis, S.L., titular i responsable del mateix. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix, s’informa que tots els fitxers d’Impulsió de Negocis S.L. es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, així com que per salvaguardar la seguretat de les dades personals s’aplicaran les mides de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mides de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de dades personals

Les dades que Impulsió de Negocis S.L. sol·licita son les adequades, pertinents i estrictament necessaris per la finalitat per la que es recullen, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-los. Així mateix, l’usuari al proporcionar-los, certifica que totes les dades que facilita son certes, verdaderes i pertinents per la finalitat per la que es sol·liciten.

Aquest lloc Web recull les dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on es poden sol·licitar qualsevol tipus d’informació, aclaració o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als fitxers corresponents, si Impulsió de Negocis, S.L. ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat. Les dades de l’usuari seran incorporades als fitxers de tractament de dades.

Impulsió de Negocis, S.L. es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae

En el caso rebre un Currículum Vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, s’informa que les dades personals s’incorporaran als fitxers, amb la finalitat de disposar del currículum per portar a terme processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les necessitades. Mentre no es cancel·lin expressament les dades personals dels fitxers d’Impulsió de Negocis S.L., s’entén que la persona continua interessada en formar part dels mateixos per a futurs processos de selecció. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, la persona interessada ha de comunicar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstes en la llei mitjançant l’escrit firmat dirigit a Impulsió de Negocis, S.L. a la direcció Carrer del Torrent de l’Olla, 6, 08012 Barcelona o mitjançant correu electrònic a la direcció info@impulsiodenegocis.com adjuntant copia del seu DNI.

Comunicació de dades personals.

Impulsió de Negocis, S.L. informa que les dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per les finalitats indicades. Per lo tant, no es cedeixen ni comuniquen a cap tercer les dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’usuari ho autoritzi expressament.

Seguretat de les personals.

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les dades personals, informem que Impulsió de Negocis, S.L. ha adoptat totes les mesures d’indole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades i per prevenir la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal como exigeix el Real Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que contenguin dades de caràcter personal.

Actualització de dades.

Per poder mantenir actualitzades les dades personals, l’usuari ens ha d’informar sempre que hi ha alguna modificació en elles, en cas contrari Impulsió de Negocis S.L. no respon de la veracitat de les mateixes.

Considerem que si l’usuari no cancel·la les seves dades personals expressament dels fitxers, continua interessat en seguir incorporat als mateixos fins que Impulsió de Negocis, S.L. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la que es van obtenir.

Impulsió de Negocis, S.L., no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que l’usuari pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles en aquest lloc web.

Impulsió de Negocis, S.L. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en aquest lloc web, així com, modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa s’exigeix a l’usuari la seva lectura, cada vegada que faciliti les seves dades a través d’aquest lloc Web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals, l’usuari pot contactar-nos en les dades indicades a d’alt.

 

4. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta web ofereix tot una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, Impulsió de Negocis S.L. no respon a la presència de virus i altres elements que d’alguna manera poden danyar el sistema informàtic de l’usuari.

L’usuari té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre aquest lloc web que origini una excessiva sobrecarrega de funcionament als sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o software que alterin el normal funcionament d’aquest lloc Web, o en definitiva pugui causar danys als sistemes informàtics d’Impulsió de Negocis S.L.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús d’aquest lloc Web, sent l’únic responsable de tot l’efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es deriva, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot el resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades per aquest lloc web, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a Impulsió de Negocis, S.L. per qualsevol reclamació derivada, directa o indirectament de tals fets.

Impulsió de Negocis, S.L. queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en aquest lloc Web, així como, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquest lloc Web, ja siguin propis, de tercers, amb enllaç a altres llocs web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos.

Impulsió de Negocis, S.L. queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’usuari de les Condicions Generals d’ús, accés i Política de Privacitat, o qualsevol altre reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

L’usuari reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús d’aquest lloc Web d’Impulsió de Negocis S.L., i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, els accepta integra i expressament.

L’usuari és plenament conscient de que la mera navegació pel present lloc web, així com la utilització dels seus serveis implica l’acceptació de les presents Condicions Generals.

Tot lo referent al lloc web d’Impulsió de Negocis S.L., es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas de que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut del present lloc web, totes les parts estan sotmeses, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la província de Barcelona, Espanya. Per qualsevol qüestió respecte a les Condicions Generals i d’ús d’aquest lloc Web, l’usuari pot contactar a Impulsió de Negocis S.L. en les dades indicades prèviament.