Asesorament Financer

  • A partir dels objectius estratègics, dissenyem una fulla de ruta financera ajudant a estructurar les partides de l’actiu y passiu buscant la forma més eficient de finançament amb el preàmbul de planificar i estructurar el balanç.
  • Una vegada definits els Factors Claus de l‘Èxit, ajudem a dissenyar i implantar un mètode de monitorització àgil, senzill i eficaç en la seva elaboració i lectura per facilitar la presa de decisions.
  • Identifiquem els principals costos productius i de comercialització que ens ajudin a conèixer la rendibilitat del negoci, a partir d’un anàlisi de Costos i Rendibilitat. Facilitant així, la presa de decisions i obrim possibilitats en els processos de negociació.