Consultoria en Desenvolupament de Negocis

PLA ESTRATÈGIC PER A NOUS NEGOCIS O PER LA REORIENTACIÓ DE NEGOCIS.

Objectius

  • Definició del Business Model d’un nou negoci (clients, proposta de valor, preu de venda, canals de comercialització etc).
  • Realitzar canvis estratègics en un negoci amb problemes econòmics per aconseguir millorar els seus resultats.

Què aconseguim?

  • Crear una estratègia coherent i compacta que centri els esforços en un objectiu comú.
  • Tenir claredat en la fulla de ruta que ens porti a aconseguir els objectius d’ingressos i rendibilitat establerts.
  • Coneixem els esforços, la inversió i el resultat esperat.
  • Tenim un diagnòstic clar dels principals problemes del negoci i buscar les solucions.
  • Detectem oportunitats que ens permeten millorar els resultats del negoci i fer-ho sostenible pel futur.