Consultoria Transformacional de RRHH

Objectius

  • Crear organitzacions conscients de la seva responsabilitat social, que promoguin un aprenentatge integral, tenint en compte el desenvolupament personal, emocional i professional de tots els seus membres.
  • Crear organitzacions resilients: capaços d’adaptar-se als continus canvis, poder créixer i enfortir-se en totes les seves partes.
  • Aconseguir canvis i millores en la capacitat de comunicar-nos i relacionar-nos entre els equips per augmentar el benestar i la productivitat.
  • Potenciar l’autolideratge per a poder liderar/guiar i obtenir el desenvolupament del compromís, la responsabilitat, la creativitat i la implicació de tots els col·laboradors.
  • Guiar als líders cap al descobriment d’estratègies creatives per dur a terme els reptes que el seu rol l’exigeix i solucionar els problemes propis del seu lloc de treball.