Planificació Estratègica

 • Anàlisi de Negocis
  Mitjançant metodologies com CANVAS i DAFO, entre d’altres, analitzem la situació actual de l’empresa per veure quines àrees necessiten millorar i potenciar per establir les estratègies més adequades.
 • Pla estratègic
  Elaborem plans estratègics on es defineixen la missió, visió, els valors i els objectius empresarials seguits de la implementació de les estratègies definides per la obtenció de resultats.
 • Business Plan
  Ajudem a les empreses a establir un pla de negoci, actuacions estratègiques i la viabilitat financera de forma clara per donar resposta als potencials inversors.
 • Informe de Valoració
  On es percep el valor i les possibilitats empresarials de l’empresa. A més podem acompanyar al client en el procés de compra/venda arribat el cas.
 • Aliances
  Creiem en les aliances per potenciar la competitivitat de les empreses. Col·laborem en la recerca de potencials col·laboradors i la conseqüent negociació amb la finalitat de crear valor.